KAYD là gì?

Là một doanh nghiệp xã hội cung cấp chương trình dạy học trực tuyến 1:1 cho người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Hàn Quốc.

Với các giáo viên khiếm thị có kinh nghiệm, giảng dạy thông qua công nghệ RTC di động
Đây là chương trình học tiếng Hàn giao tiếp cao cấp và chuyên nghiệp, với giá thành rẻ hơn tới 65% so với các chương trình học tương tự.

Cách đăng ký lớp học

Bước 1
Kiểm tra trình độ

Bạn không biết trình độ tiếng Hàn của mình? Hãy thử làm ngay “K-test” của chúng tôi và đăng ký một buổi học miễn phí với tutor để biết trình độ của bạn.

Bước 2
Chọn lớp học

Chọn giáo trình phù hợp với trình độ và sở thích
của bạn

Bước 3
Lên lịch học

Chọn thời gian phù hợp và đăng ký lớp học qua Kakaotalk với tutor.
*Lưu ý nhỏ: mỗi buổi học sẽ kéo dài 30 phút

Bước 4
Bắt đầu thôi <3

Đã xong!! Vậy là bạn đã sẵn sàng bắt đầu cuộc hành trình

theo dõi chúng tôi trên Instagram

Hi guys! I'm tutor Eunsan.😎 I'm 21 and I'm a psychology major studying to be a psychological counselor in the future. Yeah.

Fun fact 1. I've lived and traveled in Ho Chi Minh City for a while when I was little. That's why I spend a lot of time surfing on internet looking through the diverse cultures in other countries.

Fun fact 2. My bucket list is to make music someday!
Music for the lonely ones--- how cool would that be?

The best thing about myself is that I am a very good listener and that I am flexible. In fact, I wasn't sure what my quality was until I met you-my students. I enjoy teaching Korean to my students on Korean At Your Door, where I found that I can be a cool tutor who tells fun stories about Korean life. haha. Thank you so much for all the good feedback, you guys.

Shout out to all the Korean learners out there! Keep rocking and see you soon 😛
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
안녕하세요, 저는 케이드 튜터 조은산이라고 합니다.😎 나이는 21살이고 상담심리사가 되기 위해 대학에서 심리학을 공부하고 있답니다.

재밌는 이야기 하나. 저는 어렸을 때 베트남 호치민에 살았고 여행도 많이 다녔어요. 그래서 지금도 세계 여러 나라의 문화나 지리에 대해 서핑하는걸 좋아해요.

재밌는 이야기 둘. 제 버킷리스트는 언젠가 음악을 만드는 거에요. 외로운 사람들을 위한 음악이요.

제 장점은 융통성이 있고 차분한 성격과 다른 사람의 얘기를 잘 경청하는 태도인 것 같아요. 사실 무엇이 제 장점인지를 확신하기 어려웠는데 한국어 회화 수업을 여러분에게 가르치면서 찾게 되었어요. 여러분들이 저를 너무 잘 따라주고 진심어린 칭찬을 해주는걸 보면서 이것도 나의 장점이 될 수 있겠구나, 하고 생각이 바뀌었어요. 너무 감사해요.

한국어 공부를 막 시작한 여러분, 또 열심히 하고 계신 여러분 모두 응원해요! 곧 만나길 기다리고 있을게요 😛

글/기획 배현진 강사
.
#소셜벤처 #사회적기업 #코리안앳유어도어 #케이드 #시각장애인 #한국어 #한국어공부 #koreanatyourdoor #kayd #socialventure #learnkorean #koreanwords #speakkorean #hoctienghanonline #hoctienghanquoc #visualimpairment
Hi guys! I'm tutor Eunsan.😎 I'm 21 and I'm a psychology major studying to be a psychological counselor in the future. Yeah. Fun fact 1. I've lived and traveled in Ho Chi Minh City for a while when I was little. That's why I spend a lot of time surfing on internet looking through the diverse cultures in other countries. Fun fact 2. My bucket list is to make music someday! Music for the lonely ones--- how cool would that be? The best thing about myself is that I am a very good listener and that I am flexible. In fact, I wasn't sure what my quality was until I met you-my students. I enjoy teaching Korean to my students on Korean At Your Door, where I found that I can be a cool tutor who tells fun stories about Korean life. haha. Thank you so much for all the good feedback, you guys. Shout out to all the Korean learners out there! Keep rocking and see you soon 😛 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 안녕하세요, 저는 케이드 튜터 조은산이라고 합니다.😎 나이는 21살이고 상담심리사가 되기 위해 대학에서 심리학을 공부하고 있답니다. 재밌는 이야기 하나. 저는 어렸을 때 베트남 호치민에 살았고 여행도 많이 다녔어요. 그래서 지금도 세계 여러 나라의 문화나 지리에 대해 서핑하는걸 좋아해요. 재밌는 이야기 둘. 제 버킷리스트는 언젠가 음악을 만드는 거에요. 외로운 사람들을 위한 음악이요. 제 장점은 융통성이 있고 차분한 성격과 다른 사람의 얘기를 잘 경청하는 태도인 것 같아요. 사실 무엇이 제 장점인지를 확신하기 어려웠는데 한국어 회화 수업을 여러분에게 가르치면서 찾게 되었어요. 여러분들이 저를 너무 잘 따라주고 진심어린 칭찬을 해주는걸 보면서 이것도 나의 장점이 될 수 있겠구나, 하고 생각이 바뀌었어요. 너무 감사해요. 한국어 공부를 막 시작한 여러분, 또 열심히 하고 계신 여러분 모두 응원해요! 곧 만나길 기다리고 있을게요 😛 글/기획 배현진 강사 . #소셜벤처 #사회적기업 #코리안앳유어도어 #케이드 #시각장애인 #한국어 #한국어공부 #koreanatyourdoor #kayd #socialventure #learnkorean #koreanwords #speakkorean #hoctienghanonline #hoctienghanquoc #visualimpairment
Hi guys! I'm Hwi-su and I'm 21.
.
I recently started working at KAYD as a Korean conversational tutor online. 😎
.
I am a conversationalist and I like talking to the strangers. I thought teaching others what I am good at was an ideal job opportunity, so I joined the team.
.
My friends call me a 1-second-Son-Heung-Min, because I look like him just for a second. (even though I am not that good at playing soccer haha😝)
.
My favorite movie would be 'the shawshank redemption'. The man does not lose his hope even in the middle of all kinds of craziness. It keeps me to look forward every time I face hardships in life.
.
I dig EDM and hip hop music. They keep me ALIVE 😎.
Hey, what about you?
.
안녕하세요! 이번에 새로 케이드에서 일하게 된 21살, 한휘수입니다. 원래 사람들과 대화하는것을 좋아하는데, 대화도 하고 누군가에게 제가 잘하는 것을 알려주는 이 일이 매력적으로 느껴져서 지원하게 되었습니다. 친구들은 저를 1초 손흥민으로 불러요ㅎㅎ 사실 축구는 잘 못하지만요.
.
자유에 대한 불타는 의지를 엿볼 수 있었던 “쇼생크탈출”이 저의 인생영화입니다! 주인공은 힘든 상황인데도 불구하고 포기하지 않고 의지를 가지고 계속 노력하죠. “쇼생크탈출”은 슬럼프가 올때마다 저에게 희망을 준 고마운 영화예요^^
.
제 취미는 음악듣기인데요, 특히 힙합과 EDM 을 좋아합니다. 힙합과 EDM을 들을때면 화났던 일, 우울했던 일들을 잠시라도 잊을 수 있어요. 여러분은 어떤가요?
.
#KoreanAtYourDoor #KAYD #VisuallyImpairedTutors #Visual #Impairment 
#우리쌤을소개합니다 #케이드 #시각장애선생님 #시각장애인 #코리안앳유어도어 #소셜벤처
Hi guys! I'm Hwi-su and I'm 21. . I recently started working at KAYD as a Korean conversational tutor online. 😎 . I am a conversationalist and I like talking to the strangers. I thought teaching others what I am good at was an ideal job opportunity, so I joined the team. . My friends call me a 1-second-Son-Heung-Min, because I look like him just for a second. (even though I am not that good at playing soccer haha😝) . My favorite movie would be 'the shawshank redemption'. The man does not lose his hope even in the middle of all kinds of craziness. It keeps me to look forward every time I face hardships in life. . I dig EDM and hip hop music. They keep me ALIVE 😎. Hey, what about you? . 안녕하세요! 이번에 새로 케이드에서 일하게 된 21살, 한휘수입니다. 원래 사람들과 대화하는것을 좋아하는데, 대화도 하고 누군가에게 제가 잘하는 것을 알려주는 이 일이 매력적으로 느껴져서 지원하게 되었습니다. 친구들은 저를 1초 손흥민으로 불러요ㅎㅎ 사실 축구는 잘 못하지만요. . 자유에 대한 불타는 의지를 엿볼 수 있었던 “쇼생크탈출”이 저의 인생영화입니다! 주인공은 힘든 상황인데도 불구하고 포기하지 않고 의지를 가지고 계속 노력하죠. “쇼생크탈출”은 슬럼프가 올때마다 저에게 희망을 준 고마운 영화예요^^ . 제 취미는 음악듣기인데요, 특히 힙합과 EDM 을 좋아합니다. 힙합과 EDM을 들을때면 화났던 일, 우울했던 일들을 잠시라도 잊을 수 있어요. 여러분은 어떤가요? . #KoreanAtYourDoor #KAYD #VisuallyImpairedTutors #Visual #Impairment #우리쌤을소개합니다 #케이드 #시각장애선생님 #시각장애인 #코리안앳유어도어 #소셜벤처
Hey all!😄
My name is JaeEun and I'm working as a tutor at KAYD.
.
As a 21 year old and a college student majoring in Social Studies, I wanted to make a difference in the world where I can give what I've learned.
.
I can say that I am a good listener- being able to be the one anyone can talk about their feelings is a good thing. While I go through my training at KAYD, I enjoyed learning how to be the good Korean tutor, and I'm sure that my students can enjoy talking with me in Korean!
.
My dream is to travel around the world. I started having this idea while working at KAYD, and I think it'll be so cool to be able to meet my students while I travel around the world.
.
To all my students: Well begun is half done!
You've started the journey of learning the new language-Korean. I will be your gentle guidance through this adventure, and make sure you have fun. See you in my class!
.
안녕하세요! 이번에 코리안앳유어도어(케이드)에서 3기 강사로 일하고있는 서재은입니다. 나이는 21살이고, 대학교에서 사회복지를 공부하고 있어요. 다양한 사람들을 만나고 싶기도 했고, 누군가에게 도움이 되고 싶어 케이드에 지원하게 되었습니다.
.
제 입으로 저의 장점을 말하려니까 민망한데, 굳이 꼽아 본다면 이야기를 잘 들어주는 것 같아요. 케이드를 통해 어떻게 하면 상대방의 이야기에 더 집중할 수 있는지, 더 편하게 이야기할 수 있게 할 수 있는지 공부하게 되어 좋아요. 학생분들도 편한 마음으로 저와 공부할 수 있도록 최선을 다 할게요! 😚 
저의 버킷리스트 중 하나는 세계여행을 떠나는 거예요. 케이드를 시작하게 되면서 생각한 건데, 세계여행을 하면서 케이드 수업을 통해 알게 된 분들을 만나는 것도 의미있고 재미있을 것 같아요.
.
여러분! 일단 무언가를 배우기로 결심했다는 것에 대해서 잘하셨다는 말을 해주고 싶어요. 시작이 반이라는 말이 있듯이, 케이드를 알게 되고 저와 수업하게 되었으니 분명 머지 않아 좋은 결과가 나타날 거예요! 천천히 가도 좋으니까 끝까지 포기하지 않았으면 좋겠습니다. 저와 만나게 될 학생분들이 '한국어는 나랑 안 맞는구나…'라는 생각이 들지 않도록 제가 열심히 해 볼게요! 앞으로 저와 함께 열심히 배워보아요~^^
#KoreanAtYourDoor #KAYD #VisuallyImpairedTutors #visual #impairment 
#우리쌤을소개합니다 #케이드 #시각장애선생님 #시각장애인 #코리안앳유어도어 #소셜벤처 #사회적기업
Hey all!😄 My name is JaeEun and I'm working as a tutor at KAYD. . As a 21 year old and a college student majoring in Social Studies, I wanted to make a difference in the world where I can give what I've learned. . I can say that I am a good listener- being able to be the one anyone can talk about their feelings is a good thing. While I go through my training at KAYD, I enjoyed learning how to be the good Korean tutor, and I'm sure that my students can enjoy talking with me in Korean! . My dream is to travel around the world. I started having this idea while working at KAYD, and I think it'll be so cool to be able to meet my students while I travel around the world. . To all my students: Well begun is half done! You've started the journey of learning the new language-Korean. I will be your gentle guidance through this adventure, and make sure you have fun. See you in my class! . 안녕하세요! 이번에 코리안앳유어도어(케이드)에서 3기 강사로 일하고있는 서재은입니다. 나이는 21살이고, 대학교에서 사회복지를 공부하고 있어요. 다양한 사람들을 만나고 싶기도 했고, 누군가에게 도움이 되고 싶어 케이드에 지원하게 되었습니다. . 제 입으로 저의 장점을 말하려니까 민망한데, 굳이 꼽아 본다면 이야기를 잘 들어주는 것 같아요. 케이드를 통해 어떻게 하면 상대방의 이야기에 더 집중할 수 있는지, 더 편하게 이야기할 수 있게 할 수 있는지 공부하게 되어 좋아요. 학생분들도 편한 마음으로 저와 공부할 수 있도록 최선을 다 할게요! 😚 저의 버킷리스트 중 하나는 세계여행을 떠나는 거예요. 케이드를 시작하게 되면서 생각한 건데, 세계여행을 하면서 케이드 수업을 통해 알게 된 분들을 만나는 것도 의미있고 재미있을 것 같아요. . 여러분! 일단 무언가를 배우기로 결심했다는 것에 대해서 잘하셨다는 말을 해주고 싶어요. 시작이 반이라는 말이 있듯이, 케이드를 알게 되고 저와 수업하게 되었으니 분명 머지 않아 좋은 결과가 나타날 거예요! 천천히 가도 좋으니까 끝까지 포기하지 않았으면 좋겠습니다. 저와 만나게 될 학생분들이 '한국어는 나랑 안 맞는구나…'라는 생각이 들지 않도록 제가 열심히 해 볼게요! 앞으로 저와 함께 열심히 배워보아요~^^ #KoreanAtYourDoor #KAYD #VisuallyImpairedTutors #visual #impairment #우리쌤을소개합니다 #케이드 #시각장애선생님 #시각장애인 #코리안앳유어도어 #소셜벤처 #사회적기업

Giáo trình của KAYD

Business

Business 3

$ 54.99 20 phút

Business

Business 1

$ 54.99 20 phút

Miễn phí

5 phút K-test

$ 0.00 5 phút
$ 24.80 20 phút

Standard

K-Standard 3

$ 39.80 20 phút

Standard

K-Standard 2

$ 39.80 20 phút

Đối tác của chúng ta