fbpx

Tiếng lóng của Hàn Quốc

$ 24.80 20 phút

Cấp độ K5/6
4 buổi (2 buổi/tuần)
20 phút/buổi

PlusFriend Chat Button Demo - Kakao JavaScript SDK